Mimers gamla gymnastik

Valvad entré i Cortenstål som får patina av att stå utomhus

Ref 5

Senast uppdaterad 16 februari 2022