Servicearbeten

Bg Service

Vi utför besiktningar av tak och fasader samt ger förslag på åtgärder för dessa. Vi utför servicearbeten som t ex byta hängrännor och stuprör, tillverkning och montering av skorstensbeslag, takluckor och allehanda plåtbeslag som kan finnas på tak och fasad.

Senast uppdaterad 11 februari 2022